ภาระกิจผู้บริหาร

ความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ความเป็นเลิศด้านกีฬา

ทีมวอลเลย์บอลทีมหญิง ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1
กิจกรรมด้านกีฬาข่าวกิจกรรม

ทีมวอลเลย์บอลทีมหญิง ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1

ทีมวอลเลย์บอลชาย ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1
กิจกรรมด้านกีฬาข่าวกิจกรรม

ทีมวอลเลย์บอลชาย ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1

นักกีฬาวิ่งคบเพลิง การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.เชียงราย เขต 1
กิจกรรมด้านกีฬาข่าวกิจกรรม

นักกีฬาวิ่งคบเพลิง การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.เชียงราย เขต 1

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวิ่ง 4×200 เมตร
กิจกรรมด้านกีฬาข่าวกิจกรรม

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวิ่ง 4×200 เมตร

ผลการแข่งขันเปตอง กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
กิจกรรมด้านกีฬา

ผลการแข่งขันเปตอง กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ผลการแข่งขันเปตอง กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมด้านกีฬา

ผลการแข่งขันเปตอง กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย