ข่าวกิจกรรมภารกิจผู้บริหาร

โครงการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นให้เป็น Learning coachผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบActive Learningเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที 21

คณะติดตามการโครงการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงราย ให้เป็น
Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ขับเคลื่อน
ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21
ได้เข้าติดตามกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน วงรอบที่ 3 เพื่อสังเกตการสอนใน
ชั้นเรียน และร่วมสะท้อนผลการสังเกตการณ์ให้แก่ครูที่เข้าร่วมโครงการฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *