การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Workspace

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ได้จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Workspace” ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใหัมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี นายธีระวิชญ์ สุวรรณเจริญ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของทางโรงเรียนในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น